Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL

In het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (v/h Centraal Kwaliteitsregister (CKR)) staan geriatriefysiotherapeuten geregistreerd.

Registereisen geriatriefysiotherapie - algemeen

Dee meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie vindt u in het beleidsdocument op de website van KRF NL.

Trefwoorden: