NVFG Congres

Elk jaar organiseert de NVFG het NVFG Congres. Op dit congres worden de laatste stand der techniek en inzichten van geriatriefysiotherapeuten en aanpalende zorgverleners gedeeld met de beroepsgroep.

Congres 2020 verplaatst naar 2021

 

Gezien de omstandigheden rondom COVID-19 heeft het NVFG-bestuur besloten om het najaarscongres dit jaar niet door te laten gaan. Het volgende congres zal plaatsvinden in het najaar van 2021. De exacte datum wordt hier zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Wij verwelkomen u graag volgend jaar!

Voor meer informatie ga naar www.nvfgcongres.nl.

Trefwoorden: