Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

23 mrt 2021
Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?

Verandering en innovatie

Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken meer en meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Verandering en innovatie kunnen alleen gerealiseerd worden in de regio zelf, daarom willen we regionale partijen actief met elkaar verbinden, kennis delen en meteen samen in actie komen. Tijdens deze regionale bijeenkomsten komen inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke en praktische kennis over wonen, welzijn en zorg voor ouderen aan bod. Ook ouderen zelf leveren een actieve bijdrage.

De regiotour is een initiatief van de partners van BeterOud, regionale ouderendelegaties, de programma’s van ZonMw, Programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en lokale en regionale (kennis)partners

Het overzicht van alle bijeenkomsten vindt u op Een nieuwe generatie ouderen langer thuis.

Trefwoorden: