Conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg langer thuis’ op woensdag 25 november

12 nov 2020
Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Dat heeft grote impact op het werk van professionals in diverse werkvelden. De (al langer bestaande) conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om op 25 november 2020 uitgebreid aandacht te besteden aan dit vraagstuk.

Uitnodiging: 25 november 2020: Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod als de kwetsbaarheid toeneemt? Hoe houden mantelzorgers het vol? Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf? Wat inspireert? Waar liggen kansen?

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 25 november met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk in het NBC in Nieuwegein te delen. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen. 

'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' en het Programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om op 25 november 2020 een mooi en gevarieerd programma met live en online aanbod neer te zetten. Daarbij gaan we ook in op de vraagstukken, kansen en dilemma’s die de COVID-19 crisis met zich meebrengt.

Meer informatie en aanmelden 

Trefwoorden: