AANVULLEND ADVIES NVFG – VHVL - NVFL

8 mei 2020
Het afgelopen vrijdag naar buiten gebrachte stappenplan bevat geen aparte verwijzing voor mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop. Indien mensen in de risicogroep alle triage vragen met betrekking tot Covid-19 met 'nee' beantwoorden vallen ze in de 'groene groep' waar geen PBM nodig is.

Extra vraag

De besturen van de NVFL, VHVL, en NVFG geven een aanvullend advies om mensen in de risicogroep te behandelen met PBM indien er sprake is van een behandeling binnen 1,5 meter. PBM bestaat in die situaties uit tenminste een chirurgisch masker en indien gewerkt wordt dichtbij het gezicht dient een spatbril overwogen te worden. Voor de overige hygiëne maatregelen wordt verwezen naar het stappenplan.

De NVFL, VHVL en NVFG stellen voor om na conclusie ‘’nee’’ uit de triage de volgende extra vraag te stellen (of specifiek te benoemen voor de hoog-risicogroep): Valt de patiënt in de hoog-risicogroep? Indien ja, dan het huidige advies aanvullen: ‘’Start de behandeling met gebruik van PBM rekening houdend met algemene regels. Dit geldt voor een behandeling binnen 1,5 meter’’ . 

In de FEN is inmiddels al een verwijzing naar de websites van de BI’s opgenomen, waar we dit advies ook publiceren.

Een tweede punt dat de NVFL, VHVL en NVFG onder de aandacht hebben gebracht bij het KNGF is dat voor een aantal ‘hoog-risico’ patiënten (bijv. hart-, vaat, long en oncologie) het leveren van noodzakelijke zorg in de praktijk sterk de voorkeur verdient. Voor mensen die in de hoog risicogroep vallen geldt tot 19 mei het RIVM advies thuis te blijven. Dit is in strijd met het advies noodzakelijke fysiotherapeutische zorg in de paramedische praktijk te continueren of te starten. De drie besturen hebben verzocht om dit punt aanhangig te maken bij het RIVM en of zij mogelijkheid zien dit aan te passen. 

Trefwoorden: