• 24-11 2020
    Algemene Ledenvergadering KNGF Amersfoort

    Zet alvast in uw agenda! De najaarsALV is gepland op dinsdag 24 november a.s. in Amersfoort.