Statuten en reglementen

De statuten van de NVFG geven de wijze van functioneren en de structuur van de NVFG weer. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel van de vereniging, de (rechten en verplichtingen van) leden, lidmaatschap, de werking van de algemene ledenvergadering en het bestuur. Hieronder kunt de statuten en reglementen downloaden.
Statuten (PDF - 173kB)
Reglement (PDF - 21kB)

Trefwoorden: