Algemene ledenvergadering

Zet alvast in je agenda: de Algemene Ledenvergadering is gepland op 22 juni 2021.

Op 24 november 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFG digitaal plaatsgevonden.

Mede door het digitale karakter hebben we meer dan 80 leden mogen verwelkomen op de ALV. Heel fijn dat er zoveel leden hebben kunnen aansluiten.

In het voorprogramma stond de Mieke van Gemertprijs centraal. Normaliter wordt de Mieke van Gemertprijs uitgereikt op het NVFG-congres. Dit congres kon eerder dit jaar, vanwege corona, niet doorgaan waarna besloten werd de uitreiking als voorprogramma op de ALV in te plannen. Vanuit de diverse masteropleidingen werden dit jaar vier studenten genomineerd (Danique Smits, Kirsten Irina de Oude, Martin Vermeulen en Lucia Urru). Na het oordeel van de beoordelingscommissie mochten de twee beste theses op de ALV pitchen:

  • Lucia Urru: 'Bruikbaarheid van videoconsulten bij de thuiswonende oudere cliënt'.
  • Martin Vermeulen: 'Is Lang Zal Meerzicht Leven op korte en lange termijn van invloed op de mate van kwetsbaarheid, gemeten via de EFIP?'

Uiteindelijk is uitgeroepen tot de winnaar van de Mieke van Gemertprijs: Lucia Urru!

De beoordelingscommissie oordeelde dat Lucia met haar thesis heeft geanticipeerd op een door de COVID-pandemie ontstane trending topic. In haar thesis staat een duidelijke figuurlijke weergave van de toegevoegde waarden, voorwaarden/mogelijkheden en bedreigingen/beperkingen van het videobellen. Iets wat ze in haar pitch nog nader toelichtte. Lucia heeft zich gedurende deze periode van haar opleiding het inductief, kwalitatief onderzoeksdesign zichtbaar eigen weten te maken.

Vanuit de NVFG zijn we erg content met deze innovatieve onderzoeken, waarmee we de geriatriefysiotherapie verder weten te optimaliseren. We willen via deze weg alle recente afstudeerders veel succes wensen met het verdere verloop van hun carrière!

Een ander belangrijk onderwerp dat op de agenda van de ALV stond was de bespreking van de mastereis.

Het besluit dat is genomen in de ALV van 2008 stond ter discussie. In 2008 is er gestemd door leden van de NVFG voor de eis dat je per 20...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Bestuur

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal bestuursleden. Nienke de Vries, Ilse Wassenberg en Laura den Boeft hebben allen...

Vergaderstukken

Trefwoorden: